Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

Hoe kan ik KVK Bedrijventeller gebruiken?

Kies een branche en een gebied en je ziet meteen het aantal bedrijven.

Hoe kan ik een branche selecteren?

 1. Middels een zoekwoord. Als je in zoekveld een branche invult dan krijg je, aan de hand van CBS-typeermodule, een suggestie voor een Standaard Bedrijfsindeling (SBI) code. Bijvoorbeeld ‘worst' dan zie je de suggestie ‘winkels in vlees- en vleeswaren’.
 2. Door te klikken op de lijst. Hier vind je een SBI-lijst met een overzicht van standaard bedrijfsindeling codes (bedrijfsactiviteiten). De complete lijst vind je boven in de grijze balk.

Hoe kan ik een gebied selecteren?

Je kunt selecteren op 5 geografische niveaus:

 • Woonplaats (dorp of stad)
 • Gemeente (kan bestaan uit meerdere woonplaatsen)
 • Regio (COROP-regio’s)
 • Provincie
 • Nederland

Hoe actueel zijn de gegevens in de KVK Bedrijventeller?

De cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd:

 • Circa 15 januari (peildatum 1 januari)
 • Circa 15 april (peildatum 1 april)
 • Circa 15 juli (peildatum 1 juli)
 • Circa 15 oktober (peildatum 1 oktober)

De gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister, Kamer van Koophandel.

Stel een ingeschreven bedrijf heeft 2 bedrijfsactiviteiten: een hoofdactiviteit én een nevenactiviteit. Hoe wordt dit meegenomen in de telling?

De telling vindt plaats op basis van hoofdactiviteit. Nevenactiviteiten worden niet meegenomen in de telling. Bijvoorbeeld: een bakker met als hoofdactiviteit ‘vervaardiging van brood’ wordt niet meegenomen in de telling als je zoekt op ‘winkel in brood’ (nevenactiviteit).

Welke bedrijven worden meegenomen in de telling?

 • Economisch actieve bedrijven. Dat zijn bedrijven of ondernemingen met een winstoogmerk, waar arbeid wordt verricht (minimaal één werkzame persoon) en die niet behoren tot de sector zakelijk beheer (met name financiële holdings en beleggingsinstellingen). Ook verenigingen en stichtingen (zonder winstoogmerk) zijn niet meegenomen.
 • Hoofd- en nevenvestigingen of filialen van de onderneming op een ander adres dan de hoofdvestiging.

Kan ik via KVK Bedrijventeller een selectie van bedrijven maken?

KVK Bedrijventeller bevat alleen data (statistieken), geen gegevens van individuele bedrijven. Voor een adressenbestand kun je telefonisch contact opnemen met het Servicecenter (tel 088 585 15 85). Zij informeren je graag over de mogelijkheden en de kosten. Let erop dat de tellingen in KVK Bedrijventeller kunnen afwijken van het adressenbestand.

Hoe kan ik het resultaat van de telling bewaren?

KVK Bedrijventeller heeft geen bewaarfunctie. We adviseren je om een printscreen van het resultaat te maken.

Mag de informatie vrij worden gebruikt?

Ja, met bronvermelding: KVK Bedrijventeller.

Heb je een idee of verbetering voor KVK Bedrijventeller?

KVK Bedrijventeller is een datatool die we voortdurend doorontwikkelen op basis van klantbehoeften. We horen daarom graag wat je vindt van de KVK Bedrijventeller. Suggesties kun je aan ons doorgeven via de feedbackknop rechts op de pagina.

Is de Bedrijventeller er ook in het Engels?

Ja, er is ook een Engelse versie: KVK Company Counter.

Wat is het verschil tussen KVK Locatiescan en KVK Bedrijventeller?

KVK Locatiescan (https://locatiescan.info/) is een tool voor bedrijven die zich (gaan) richten op een business to consumer branche (b-to-c), denk hierbij aan een winkel, een lunchroom of een nagelstudio. Via de tool krijg je een overzicht van het aantal bedrijven in het gebied, plus demografische gegevens. De informatie in de Locatiescan is uitgebreider maar niet voor alle branches beschikbaar, zoals bij de KVK Bedrijventeller wel het geval is. De peildatum van de bronbestanden van KVK Bedrijventeller en KVK Locatiescan zijn niet gelijk. Daardoor kunnen kleine verschillen ontstaan.

Wat is het verschil tussen KVK Regiodata en KVK Bedrijventeller?

KVK Regiodata (www.kvkregiodata.nl) is een online benchmarktool. Hiermee kunnen overheden zoals gemeenten, provincies, ondernemers- en brancheorganisaties de economie in hun gebied vergelijken met andere gebieden. Welke sectoren zijn goed of juist minder goed vertegenwoordigd, hoe staat de arbeidsmarkt ervoor? Zijn er veel of weinig zzp’ers? De informatie is dus breder dan een telling. , De peildatum van de bronbestanden van KVK Bedrijventeller en KVK Regiodata zijn niet gelijk. Daardoor kunnen kleine verschillen ontstaan.

Heb je vragen over de KVK Bedrijventeller?

Bel het KVK Adviesteam 088 585 22 22.