Gestarte vestigingen per 1.000 inwoners
Gestarte vestigingen -  2019 - Moerdijk